Fonden, bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere

I 1998 overgik Toreholm fra at være et familie-plejested til at være et social-psykiatrisk botilbud grundlagt af Fonden Toreholm. Fonden adminstres i dag af 5 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand :           Kim Kabat       

Næstformand:                     Peter Vig

Medarbejderrespræsentat:  Søren R. Jørgensen

Bestyrelsemedlem:               Henrik Bendix

Bestyrelsesmedlem:             Inge Juul

 

Forstander:                          Anne Hultberg

 

Idegrundlag og formål
- Et alternativ til det etablerede sociale system

Det var, og er stadigvæk, fondens formål at være et alternativ til det etablerede sociale system. Vores hovedformål er at yde praktisk og pædagogisk støtte til voksne over 18 år med lidelser/psykosociale problemer med det sigte, bl.a. gennem arbejdstræning, at motivere den enkelte til at tage ansvar.

Vi ønsker at give plads til det enkelte menneske og dets ressourcer og fange den enkeltes udviklingsmuligheder. På den måde mener vi, at beboeren bliver bedre til at tage ansvar.

Vi tilstræber

  • Et enkelt, roligt og trygt liv i vekslen mellem daglige gøremål og fritid.
  • At samarbejde ligeværdigt ud fra den enkeltes ønsker og ressourcer.
  • At styrke lysten til forandring og stimulere skaberglæde og motivation for at komme videre.
  • At genopbygge sociale kontakter, samt støtte forløbet med udflytning til egen bolig eller bofællesskab.
  • At støtte beboeren i at kunne tage ansvar.

 

Se vedtægterne her