Mission og vision

Toresholms mission er at støtte og vejlede botilbuddets beboere, sådan at disse får mest muligt indflydelse og medbestemmelse på eget liv. At den enkelte beboer oplever at have et hjem som opleves roligt, stabilt og trygt. Et hverdagsliv i vekslen mellem daglige gøremål og fritid. At styrke lysten til forandring og stimulere skaberglæde og motivation for at komme videre.

Dette indebærer på den ene side, at der arbejdes med brugerinddragelse og – indflydelse, og på den anden side, at der arbejdes med udvikling af medarbejderens faglige og pædagogiske kompetencer.

Vision
Toresholm arbejder på basis af følgende vision:

  • At være et velfungerende og socialpsykiatrisk specialtilbud til alment sindslindende og beboere med cerebrale lidelser.
  • At videreudvikle og systematisere botilbuddets pædagogiske metoder (handleplansarbejde, faglig vejledning, supervision m.m.)
  • At synliggøre opnåede resultater (effektmåling og kvalitetsudvikling m.m.)
  • At bevare omliggende kommuners interesse og pladser (ledige boliger) på Toresholm
  • Tanker om fremtiden

Toresholms målsætning
Der arbejdes målrettet med afsæt i beboerens behov og ønsker for eget liv.

Indfaldsvinkel til arbejdet er synet på det individuelle menneske, med sine særegne behov og egen livshistorie. Det er Toresholms overbevisning, at det er i samspil med andre mennesker, at beboeren kan udvikler sig social, fysisk og psykisk ved daglig kontakt og samtale. Af samme grund er det Toresholms målsætning, at yde praktisk og pædagogisk støtte og vejledning i social kontakt i så hjemlige omgivelser som muligt.

I forbindelse med denne målsætning har alle mennesker på Toresholm ansvar for egne handlinger. Toresholms opgave er således at støtte og vejlede beboerne sådan, at beboernes egne ønsker og behov bliver synliggjort. Det overordnede perspektiv i arbejdet med beboeren er således en psykosocial rehabilitering gennem relationer mellem mennesker.