Organisering

Toresholm er en selvejet fond, og er underlagt Social Tilsyn Øst. Forstanderen af Toresholm refererer til bestyrelsen. Der indgås årligt en Drifts- og Udviklingsaftale, som indeholder fastsatte mål inden for de fastlagte økonomiske rammer. Der rapporteres minimum 5 gange årligt til bestyrelsesmøder.

Fonden Toresholms bestyrelse består af 5 personer, som er udpeget for 2 år af gangen, hvoraf 1 er udpeget af medarbejderne på Toresholm.
Bestyrelsens formål er at drive fonden i overensstemmelse med fondens vedtægter og gældende Servicelov. Det er bestyrelsen, som ansætter Toresholms forstander.